กาว UHU

1. กาว UHU  แท่งสติ๊กโก้  stic  8.2g

2. กาว UHU  แท่งสติ๊กโก้  stic  21g

3. กาว UHU  แท่งสติ๊กโก้  stic  40g

  
กาวแท่งสติ๊กโก้

1. กาวแท่งสติ๊กโก้  ตราช้าง  10g

2. กาวแท่งสติ๊กโก้  ตราช้าง  22g

3. กาวแท่งสติ๊กโก้  ตราช้าง  40g

  
กาว TOA

1. กาว TOA  4  ออนซ์

2. กาว TOA  8  ออนซ์

3. กาว TOA  16  ออนซ์

4. กาว TOA  32  ออนซ์

  
กาว UHU น้ำใสแบบหลอด

1. กาว UHU น้ำใสแบบหลอด 50 ml.

  
กาวน้ำใสแบบหลอด ตราม้า

1. กาวน้ำใสแบบหลอด  ตราม้า  H-11  30CC

2. กาวน้ำใสแบบหลอด  ตราม้า  H-12   50CC

  
กาวน้ำใสมีพาย

1. กาวน้ำใสมีพาย  ตราม้า  150 CC

  
กาวน้ำใสขวดใหญ่ ตราม้า

1. กาวน้ำใสขวดใหญ่  ตราม้า  560 CC

  
กาวตราช้าง

1. กาวตราช้าง

  
กาวสเปรย์

1.  กาวสเปรย์ติดถาวร-77 3 M

2.  กาวสเปรย์ติดไม่ถาวร-75 3 M