เครื่องเย็บกระดาษ MAX

- เครื่องเย็บกระดาษ MAX No.10HD น้ำเงิน

- เครื่องเย็บกระดาษ MAX No.10HD น้ำชมพู

- เครื่องเย็บกระดาษ MAX No.10HD เทา

  
เครื่องเย็บกระดาษ MAX

- เครื่องเย็บกระดาษ MAX HD-50

  
เครื่องเย็บกระดาษ MAX HD-88R

- เครื่องเย็บกระดาษ MAX HD-88R  สีเทา

- เครื่องเย็บกระดาษ MAX HD-88R  สีชมพู

- เครื่องเย็บกระดาษ MAX HD-88R  สีน้ำเงิน

  
เครื่องเย็บกระดาษตราช้าง

- เครื่องเย็บกระดาษตราช้าง No.DS-45N

  
เครื่องยิงบอร์ด ตราช้าง

- เครื่องยิงบอร์ด ตราช้าง  No.TS-13H

  
เครื่องยิงบอร์ด ตราช้าง

- เครื่องยิงบอร์ด ตราช้าง  No.TP-10

  
เครื่องยิงบอร์ด MAX TG-D

- เครื่องยิงบอร์ด MAX  TG-D